Mua Phế Liệu Máy Móc

Thu mua máy móc cũ

08/06/2017 ntgmedia 0

Chúng tôi thu mua tất cả các loại máy móc, vật tư, nguyên liệu, thành phẩm của các nhà máy, công ty, cần giải phóng nhanh khi thay đổi kế hoạch sản xuất Các công [ Chi tiết…]